Direct contact? 0493-351558

Klachtenregeling

Max Accountants & Belastingadviseurs heeft een klachtenprocedure voor het in behandeling nemen en oplossen van klachten over de accountancy- en adviesdienstverlening. Klachten die gaan over de samenstelling van de jaarrekening, de fiscale aangiften of betreffende adviesopdrachten kunnen hierna kenbaar gemaakt worden. U kunt dat hierna bij de betreffende vragen vermelden. Binnen 4 weken wordt u bericht over de behandeling van uw klacht.